19 мая 2015 г.

Вступительные экзамены на факультет гуманитарных наук

Факультет гуманитарных наук Карлова университета – самый младший из всех 17 – был основан в 2001 году. Факультет предлагает общее гуманитарное образование в бакалавриате и 10 специальностей в магистратуре: гендерные исследования, общая антропология, социальная и культурная экология и др.

Вступительный экзамен на бакалавриат проходит в форме письменного перевода с английского, немецкого или французского языков на чешский и ответа на несколько вопросов (пример найдете в конце заметки).


За перевод и ответы на вопросы можно получить максимально 28 баллов, в этом году были приняты все студенты, которые набрали, как минимум, 11 баллов. Успешными были и 13 студентов Кристалла (их результат – от 11 до 23 баллов). Поздравляем всех поступивших и желаем много успехов в нелегкой учебе на этом факультете.

Предлагаем вашему вниманию заметку успешной абитуриентки из Кристалла:


Text - Ekaterina Shiyanova

Letos byly přijímací zkoušky v sobotu  25. 4. 2015. Jako obvykle se konaly v Paláci kultury na Vyšehradě. V dopoledním a odpoledním termínu psalo v několika sálech překlady přes tisíc studentů. Z toho 33 studentů Krystalu. Pro překlad jsme měli 3 hodiny a používali jenom papírové slovníky, jež mohli být jakékoliv (ne úplně nové, anglicko-ruské, výkladové apod). Já jsem si půjčila dobrý slovník od J. Froňka v Městské knihovně. Text byl docela příjemný, ale nemůžu říct, že to bylo snadné. Zkuste přeložit několik textu z FHS, je to vhodná praxe. Letos byla tématem analýza příběhu Odyssey a Iliady. Největší problém pro mě bylo samo skloňování jmen Odyssea a Iliada. Ještě bych doporučila vzít s sebou hodinky, protože nejsou v aulách na zkoušce.  


Příklad textu a doplňujících otázek:

Conflict in Medieval Europe: Changing perspectives on Society and Culture

A question that recurrently perplexes medievalists is the degree to which the past reality that is our subject is explicable in terms of concepts and categories appropriate to our present. Is the deep past in essence familiar, and meaningfully and adequately comprehensible in terms of a set of late-modern analytical constructs? Or is it essentially different, and so unlike the present that its comprehension requires a thorough reassessment and recasting of that conceptual framework? Medievalists, much like social anthropologists though for different reasons, have oscillated between those two intuitive points of departure for adequate comprehension of our subject and population – that is, between the presumptive confidence and a presumptive scepticism regarding the adequacy of our concepts and categories for meaningfully understanding them.
An especially important subject affected by such considerations is conflict in medieval Europe. In the present book, we define conflict broadly and inclusively to mean several kinds of interpersonal or intergroup tension, and several modes of managing that tension. One type of such tension is dispute, which may be specified as the phase of conflict which is articulated as a claim, between two or more parties, concerning some specific subject matter. But our focus extends beyond disputing, to encompass threats, promises, negotiation, ritual, use of force, and the associated range of emotions, all of which may precede, accompany, follow, or indeed take the place of, disputing.

1) Co mají podle autora společného medievisté a sociální antropologové?
2) Jaká je současná definice konfliktu?
3) Lze autorovo pojetí konfliktu charakterizovat jako úzké či široké a proč?

Комментариев нет :

Отправить комментарий