2 нояб. 2014 г.

Exkurze na Západočeské univerzitě v Plzni

Традиционно осенью для студентов Кристалла организуются экскурсии в университетские города, где ребята знакомятся с разными факультетами и городскими достопримечательностями. Эта публикация начинает цикл заметок о путешествиях студентов и их отзывах о посещенных чешских университетах.

Text - Mgr. Jana Borková, lektorka češtiny a uměleckého semináře
Foto - Nikita Polyakov (K11)

V pátek 31.10. 2014 nastoupilo 44 studentů ÚJOP UK ze střediska Krystal do autobusu a spolu se svými učiteli Mgr. Janou Borkovou, Mgr. Jitkou Helmichovou a Mgr. Vladimírou Pechovou se vydali na ZČU do Plzně. Návštěvu na univerzitě organizoval Doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL Ph.D. – prorektor pro vzdělávání.


V 10 hodin nás na Fakultě umění a designu přivítala Mgr. Martina Jerichová ze studijního oddělení. Představila studentům jednotlivé ateliéry a seznámila je s možností studia na jejich moderní a progresivní fakultě. Studenti dostali informace o bakalářských studijních programech a oborech v roce 2015/16, o podání přihlášky, samotných přijímacích zkouškách a následném dodání nostrifikační doložky. Potom se dostavily na schůzku s našimi studenty naše loňské absolventky ÚJOP UK, které studují na FUD v Plzni od letošního roku a diskutovaly se studenty o přijímacích zkouškách, o studiu na fakultě a o životě v Plzni. Studenti měli hodně otázek, a tak se později naše bývalé studentky vydaly s námi i do centra města, kde v restauraci pokračovaly neformální rozhovory. Ještě na fakultě se studenti rozešli do jednotlivých ateliérů, kde představili lektorům svá portfolia a mluvili o nich a případných dalších požadavcích ke zkouškám.V 11 hodin přijel na fakultu proděkan Filozofické fakulty ZČU PhDr. David Šanc, Ph.D., který seznámil hlavně zájemce o studium anglistiky, ale i jiných humanitních oborů se studijním programem a požadavky přijímacího řízení na jejich fakultě.
V odpoledních hodinách si humanitní studenti prohlédli významné budovy v centru města i samotnou budovu FF ZČU. Protože město Plzeň bude v příštím roce Evropským hlavním městem kultury, mohli si studenti na náměstí Republiky vyzkoušet jízdu na největším výtvarném kolotoči na světě, z dílny francouzského výtvarníka F. Delarziéra.
I studenti umění se v centru města dozvěděli o nejvýznamnějším stavbách a zajímavostech města a volný čas strávili na obědě v typické české restauraci, někteří na kolotoči nebo individuální prohlídce centra města.
Do Prahy jsme se vrátili v podvečerních hodinách a doufám, že návštěva na ZUČ v Plzni bude pro studenty inspirací pro výběr dalšího studia v ČR.

Комментариев нет :

Отправить комментарий