6 окт. 2014 г.

Orloj

Среди студентов Кристалла есть такие, что учат чешский язык уже не первый год. Их уровень уже сейчас приближается к Б1. Эти учащиеся собраны в группе К1, занимающейся по своим учебным планам, значительно опережающим планы для студентов-"нулевичков". Понятно, что и заметки студентов К1 будут значительно отличаться уровнем чешского языка от заметок студентов других групп.

Текст - Marina Stognienko (K1)
Čas má vládu nad všim. Existují však věci, které zastavily ten nepřetržitý proud svým majestátem a skrz uplynulé století dorazily k dnešní době. Procházejíc se po starých ulicích Prahy, mám možnost zpozorovat čas, který znehybněl a rozplynul se v kamenných fasádách budov, kostelů, v dlažbě a ve složitých konstrukcích mostů. Pravděpodobně, atmosféra středověkého města, která se zachránila tady, každoročně láká tisíce turistů, které chtějí ji pocítit. Snad nejznámější památkou historického centra Prahy je Orloj anebo astronomické hodiny, rozmístěné na Staroměstském náměstí. Pravě Orloj byl prvním bodem v mém seznamu památek, které musím navštívit. Dostala jsem hodně dojmů od úžasného vzhledu hodin, ale ne míň uchvacující je zahalená legendami a pověstmi jejich historie. Orloj byl vytvořen mistrem Mikulášem z Kadaně a později byl mnohokrát upravován jinými hodinaří. Legendy však praví jinak. Podle jedné z nich, Orloj byl postaven mistrem Hanušem, matematikem a hodinářem. Ten dlouho pracoval na výkresech, a nakonec Pražané uviděli tento zázračný výtvor. Byl to div, nic podobného kterému nemělo žádné evropské hlavní město. Radní ze staroměstské radnice se však obávali, že mistr bude pokračovat v práci a postaví tak divný orloj v jiném městě. Podle jejich rozkazu byl mistr Hanuš připravený o zrak. Uražený hodinář pak poprosil přivést ho k orloji. On šel dovnitř a za okamžik se hodiny zastavily. O té doby mistra Hanuše nikdo neviděl. Říkají ale, že tam, vedle svého výtvoru on vydechnul naposled. Orloj nikdo nedokázal opravit. Ale teď on je ozdobou starého města a dokonce po 600 letech přitahuje pohled jako sdělení z minulosti, adresované nám, lidem, kteří žijí v 21. století.
Комментариев нет :

Отправить комментарий