29 сент. 2014 г.

Intenzivní kurz češtiny pro studenty programu Erasmus

Studenti vysokých škol mají možnost odjet na jeden až dva semestry studovat do jiné země na jinou vysokou školu, se kterou má jejich „alma mater“ uzavřenou smlouvu. Musí si vybrat program, poslat žádost, prokázat znalost jazyka certifikátem. Když mají štěstí a jsou vybráni, mohou odcestovat a půl roku nebo rok žít a studovat v jiné zemi. Mají zaplacené studium, dostávají i stipendium, které stačí na ubytování a stravování.

Studenti českých vysokých škol vyjíždějí do Evropy, ale stejně tak studenti ze zahraničí přijíždějí studovat na české vysoké školy.

Pro zahraniční studenty, kteří v akademickém roce 2014 – 2015 budou studovat v rámci programu Erasmus  na Karlově univerzitě, byl připraven třítýdenní intenzivní jazykový kurz češtiny s kulturním programem. Studenti se tak mohou ještě před začátkem semestru více seznámit s novým jazykem a novým městem.

Letos poprvé se tyto kurzy konaly na střediscích Krystal a Hostivař, protože studenti byli ubytování na kolejích Univerzity Karlovy Větrník a Hostivař, které jsou blízko těchto středisek.

Na Krystalu jsme měli 2 třídy, jednu třídu začátečníků a jednu pokročilých. Byli to studenti z Německa, Velké Británie, Francie, Itálie, Španělska a dalších zemí. Učili se češtinu 5 hodin denně, celkem absolvovali 75 hodin výuky.  Začátečníci pracovali s učebnicí Čeština expres 1 a pokročilí s učebnicí Čeština expres 3.

Každý týden měli studenti procházku po Praze s anglicky mluvícím učitelem, ten jim ukázal důležité instituce a zajímavá místa v Praze. Se svým češtinářem šli na výstavu o životě a díle známého českého malíře Alfonze Muchy.  V sobotu 13.9. byli na výletě v Kutné Hoře, prohlédli si toto krásné gotické město, které je na seznamu kulturního dědictví UNESCO, podívali se do Kostnice a do stříbrných dolů.

Na závěr kurzu psali studenti test. Úspěšní studenti dostali Osvědčení a mohou zažádat o uznání 7 kreditů za zvládnutí programu.


Všem studentům intenzivních kurzů Erasmus přejeme příjemné a úspěšné studium v Praze.

Vedení Krystalu

Комментариев нет :

Отправить комментарий