12 мая 2014 г.

Předčasná závěrečná zkouška z češtiny

Text a foto - PhDr.Zdena Malá, ředitelka

Na Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně budou přijímací zkoušky už v pondělí 19.5. Studenti – cizinci ale musí v den zkoušky předložit náš certifikát o znalosti češtiny na úrovni B2.

Na FSS MU se tradičně hlásí studenti Krystalu (letos 39 studentů) a studenti z Poděbrad. Pro ně se musela připravit předčasná zkouška z češtiny, která se tedy konala skoro o tři týdny dřív než regulérní závěrečná zkouška z češtiny na úrovni B2.Písemná část se konala na obou střediscích v pondělí 5.5.od 9.00. Ústní zkoušení proběhlo na Krystalu v úterý 6.5. Zkoušku připravilo jako obvykle Výzkumné a testovací centrum ÚJOPu  ve spolupráci s metodiky středisek. Proběhlo školení učitelů na opravování písemné části i zkoušení ústní části, která má novou podobu.


Závěrečnou zkoušku B2 úspěšně udělá jen ten student, který má ve všech pěti částech (čtení, poslech, lexikálně-gramatické struktury, psaní a mluvení) více než 60%, v jedné  z písemných části se toleruje 50%. V ústní části je minimum 60%.


Zkouška na úrovni B2 je těžká zkouška. Našim studentům dělají větší problémy produktivní dovednosti, tedy psaní a mluvení. Na této úrovni se hodnotí i gramatické a stylistické chyby, nestačí jen, aby vytvořené sdělení bylo srozumitelné. Hodně studentů mělo opět špatné výsledky v části lexikálně – gramatické struktury. 


Stejně jako v minulém roce několik studentů zkoušku neudělalo. Ti budou mít další šanci zkoušku opakovat při řádném termínu 23.5. Ale přijímací zkoušky v Brně jsou pro ně uzavřené.

Studentům, kteří zkoušku zvládli, gratulujeme a přejeme hodně štěstí v Brně v pondělí 19.5.

Комментариев нет :

Отправить комментарий