11 мар. 2014 г.

Exkurze do Anežského kláštera

Text a foto - PhDr.Zdena Malá, ředitelka

Ve druhém semestru mají naši studenti uměleckých programů každou středu odpoledne exkurze po památkách Prahy.
26. února jsem se zúčastnila exkurze do Anežského kláštera, kterou vedl doktor Pech. V Anežském klášteře je stálá expozice středověkého umění. Byla jsem tam už několikrát, naposledy 2. února, kdy měla Národní galerie Den otevřených dveří.  Ale bez odborného komentáře není taková expozice moc zajímavá. Člověk proběhne výstavní sály, prohlédne si sochy a obrazy, občas se podívá na popisky, ale upřímně řečeno -  po chvíli se mu zdá všechno stejné.

Proto jsem uvítala, když jsem v programu exkurzí pro naše studenty našla i Anežský klášter. A kdo by měl být lepším průvodcem po této části Národní galerie než právě kolega doktor Pech, který přednáší  i na Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty.


Na exkurzi dorazilo 9 studentů a já. V prostorách Anežského kláštera jsme nakonec strávili více než 3 hodiny. U modelu kláštera jsme si vysvětlili, jaké části měly kláštery a jaká byla historie Anežského kláštera. Všichni jsme se pana Milana na něco ptali, například jsme chtěli vědět víc o mnišských řádech. Prohlédli jsme si přízemí kláštera, především prostory obou kostelů, pan Milan nám pojmenovával různé části a upozorňoval na architektonické zajímavosti, kterých si máme všímat.


Samotná expozice středověkého umění je v patře. Jsou tu exponáty z českých zemí a střední Evropy. Dřevěné sochy madon, obrazy Mistra vyšebrodského oltáře, Mistra třeboňského oltáře, Mistra Theodorika a jiných.


Pan Milan nám na madonách a obrazech vysvětloval vývoj gotického umění, typické náměty, symboly, různé detaily, kterých si běžný návštěvník ani nevšimne. Nyní již například víme, že podle zřasení látky šatů na obraze nebo soše můžeme poznat, ze kterého období obraz či socha je. Nebo že sochy madon jsou zezadu vydlabané, aby byly co nejlehčí. 

Pan Milan zkoušel studenty z toho, co už by měli znát (například studenti dějin umění musí na obrazech poznat svaté podle atributů, musí poznat biblické náměty). Studenti se mohli kdykoliv na cokoliv zeptat. Všichni jsme dostali pracovní listy a v průběhu přednášky si dělali poznámky. Na závěr celé exkurze jsme pracovní listy zkontrolovali a každý musel odpovědět na nějakou otázku.

Takové exkurze jsou obrovským přínosem nejen pro studenty dějin umění, ale pro všechny , kteří  se chtějí uměním zabývat.

Комментариев нет :

Отправить комментарий