24 мар. 2014 г.

Jeden svět

Text - Milana Rubtsova, H1

Praha má spoustu kulturních možností, spoustu  akcí a festivalů. Naše skupina s paní Janou se rozhodla navštívit filmový festival dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět“, který se v ČR koná v březnu tradičně už několik let.  Byli jsme v sálu Francouzského institut, poslední den festivalu, film se jmenoval „Počátky“ a po něm byla ještě diskuze s režisérkou a dalšími hosty.

Po sledování filmu jsem měla v hlavě plno otázek: Co si myslíte, ovlivňuje rodina budoucnost člověka nebo ne? Jestliže ano, tak co bude, když dítě nemá rodičů? Co mu pomůže začit žít? Jakou roli tady hraje dětský domov? A je to možné, že charakter člověka a jeho síla vůle určujou to, jaký budou mít život?

Tento film se vypraví o dvojčatech i ještě jedné holce, které dosáhly 18 let, do té doby žily v ústavu a teď měly před sebou otázku: "Co bude dál? Co máme dělat?" Hlavní témata filmuje schopnost českých institucí připravit své klienty na život a svobodu, kterou po opuštění ústavů získávají, ale taky ukazuje, že záleží na každém člověku, jeho vůli a pracovitosti.

Po projekci filmu nekteří studenti zůstali, aby se zůčastnili debaty s hosti . Odešla jsem, protože jsem měla dívný pocít uvnítř a seriósní, těžké myšlenky. Potřebovala jsem čas, abych tento film docenila, abych o něm přemýšlela. 

I ostatní studenti měli stejnou situaci, ten film nás donutil přemýšlet a dlouho jsme o něm diskutovali. Byl to pro nás silný zážitek, hodně jsme srovnávali náš život s tím z filmu.

Комментариев нет :

Отправить комментарий