28 февр. 2014 г.

Přijímací zkoušky na FSS v Brně a předtermín zkoušky z češtiny

Text - PhDr.Zdena Malá, ředitelka

Studenti, kteří podali přihlášky na Fakultu sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně, budou dělat přijímací zkoušky už v pondělí 19. května.

Přijímací zkoušky mají písemnou formu, uchazeči musí na počítači během 30 minut zodpovědět dvě otázky ze zvoleného oboru. Odpovědi musí být věcně i formálně správné. Studenti tedy musí znát obor, na který se hlásí, a musí umět dobrou češtinou zformulovat odpovědi. Příklady otázek najdete v článku naší loňské absolventy Margarity Terekhove. O přijímacích zkouškách řekne zájemcům víc ve svých konzultačních hodinách metodik programů politologie a sociologie, pan Křivánek. 


Odpovědi píší uchazeči opravdu na počítači. Právě kvůli této zkoušce jsme do programu výuky češtiny zařadili hodiny v počítačové učebně, kde se studenti učí psát na české klávesnici. Pokud totiž nemá uchazeč zažité, jak na české klávesnici napsat ď, ž, ě nebo ť, může při zkoušce ztratit hodně času hledáním příslušných kláves.  


Na zkoušku musí uchazeči přinést potvrzení o znalosti českého jazyka na úrovni B2 (notářsky ověřenou kopii) a potvrzení o nostrifikaci nebo potvrzení o probíhající nostrifikaci (dostanete u paní Oxany). Je také nutné mít s sebou platný pas. Všechny informace budou v pozvánce na zkoušku, kterou dostanete asi tři týdny před jejím konáním. Pozorně si vše přečtěte! 

Paní Julie zájemcům domluví ubytování na studentských kolejích v Brně, aby mohli odjet už v neděli, dobře se vyspat a druhý den jít v klidu na zkoušku.


Naše závěrečná zkouška bude až na konci května. Studenti – uchazeči o studium na FSS – musí udělat zkoušku v předtermínu, aby  mohli 19.5. předložit potvrzení o znalosti češtiny na úrovni B2. Je to o tři týdny dřív, než je řádný termín. Zvládnout se tato zkouška dá, ale je nutné se snažit a češtině se opravdu věnovat. V minulých dvou letech většina studentů tento předtermín úspěšně zvládla a do Brna mohla s platným potvrzením odjet.

Závěrečná zkouška má podobný formát jako semestrální zkouška na úrovni B1. Má písemnou část, která se bude konat v pondělí 5.5. od 9.00, a ústní část, která bude ve středu 7.5. V dalším týdnu si úspěšní studenti vyzvednou u paní Julie své certifikáty a nechají si udělat notářsky ověřenou kopii.

Studenti, kteří tuto závěrečnou zkoušku v předtermínu nezvládnou, budou mít možnost opakovat ji v řádném termínu koncem května. Ale přijímací zkoušky na FSS v Brně už pro ně budou uzavřené.

Abychom studentům pomohli tuto zkoušku složit, připravili jsme pro ně dvě páteční odpolední pomocné lekce.
V pátek 25.4. (14.00 – 15.30) bude výuka lexikálně – gramatických struktur, které se  probírají až v posledních týdnech semestru.
V pátek 2.5. (14.00 – 15.3.) bude seznámení s formátem testu, především s ústní částí, která má jinou podobu než při semestrální zkoušce B1 (připomínám, že 13 studentů ústní část semestrální zkoušky nezvládlo!).
Studenti také mohou využit konzultačních hodin svých češtinářů. 

Doufáme, že letošní studenti budou stejně úspěšní jako ti loňští. Že většina zvládne zkoušku z češtiny v předtermínu a potom složí přijímací zkoušku na FSS.

Комментариев нет :

Отправить комментарий