13 февр. 2014 г.

Prezentace Metropolitní univerzity Praha

Text - PhDr.Zdena Malá, ředitelka

V pátek 7.1. ve 14.00 v učebně 184 proběhla prezentace Metropolitní univerzity Praha. Za našimi studenty přišel prorektor pro studium PhDr. Vyhnánek. Velmi jasně a stručně studentům představil univerzitu a její programy.


MUP je univerzitní soukromá vysoká škola, to znamená, že se zde platí školné (55 000,- Kč za akademický rok). V Praze má tři budovy, hlavní budova je ve Strašnicích, jazyky a některé obory se učí na Jarově a některé obory jsou na Žižkově. Je možné zde studovat v bakalářských programech, navazujících magisterských i doktorských.

MUP byla založena v roce 2001, má již 7 500 absolventů. V současné době zde studuje 6 000 studentů, z toho 13 % jsou cizinci. 

STUDIJNÍ OBORY
bakalářské
magisterské
prezenční
kombinované
prezenční
kombinované
Anglophone Studies
ü
ü
ü
ü
Anglofonní studia
ü
ü
ü
ü
Asijská studia a mezinárodní vztahy


ü
ü
Humanitní studia
üInternational Business
üInternational Relations and European Studies
ü

ü
 
Mediální studia
ü
ü
 ü 
 ü 
Mezinárodní obchod
ü
ü
ü
ü
Mezinárodní vztahy a evropská studia
ü
ü
ü
ü
Politologie


ü
ü
Průmyslové vlastnictví
ü
ü
ü
ü
Veřejná správa
ü
ü
ü
ü

Studenti povinně studují některý cizí jazyk (francouzština, ruština, angličtina, španělština, němčina, japonština, čínština), studenti cizinci mají i lekce češtiny.

MUP má velmi dobře vybavenou knihovnu v hlavní budově ve Strašnicích,  ve které je přes 30 tisíc svazků.  Studenti mají také přístup do informačních databází JSTOR a EBSCOhost .
Studenti mohou samozřejmě vyjet na jeden semestr i více semestrů studovat na jedné z mnoha partnerských univerzit po celém světě. V případě studia na Nottingham Trent University (Velká Británie),  SRH Hochschule Berlin (Německo), Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica (Slovensko) a University of Trento (Itálie) mohou v případě splnění předepsaných povinností získat diplom i z této univerzity, studenti mají tedy dva diplomy (tzv. Double Degree Programme).


Kromě studia se studenti mohou věnovat i sportu, mohou se přihlásit do kurzů futsalu, florbalu, volejbalu, jogy, zumby, boxu nebo golfu.

Přijímací zkoušky v bakalářském studiu jsou především jazykové. Jedná se o test z angličtiny, němčiny, španělštiny nebo francouzštiny podle vlastního výběru. Cizinci také skládají zkoušku z češtiny. Naši studenti se jen prokazují certifikátem B2. Výjimkou jsou mediální studia, kde je čeština velmi důležitá, tam musí všichni cizinci na ústní pohovor, aby opravdu dokázali výborné znalosti češtiny.

V magisterském studiu se přijímací zkouška skládá ze společenskovědního testu a motivačního pohovoru. Přijímací zkoušky jsou v několika termínech od června do září, přihlášky se podávají ještě během léta.

Комментариев нет :

Отправить комментарий