7 янв. 2014 г.

Komentáře k dotazníkům

Autor: Jakub Mráz, vedoucí oddělení služeb, který má na starosti Centrum služeb a ubytování ÚJOP UK

Rozšíření kuchyní a jejich vybavení
Tento bod byl nejčastěji zmiňovaným problémem, týkajícím se ubytovaní v CDMS Krystal. 
Jsme si vědomi toho, že vzhledem k nárůstu počtu studentů a rozšíření ubytovací kapacity, která byla vyčleněna pro studenty ÚJOPu a zároveň tomu, že nebylo možné otevřít kuchyň na 10. patře, dochází k přetěžování stávajících kuchyní. Od správy budovy máme příslib uvolnění potřebných prostor od 2. čtvrtletí tohoto roku, kdy bude kuchyně i na 10. patře zprovozněna.
Zároveň bude do stávajících kuchyní doplněn ještě jeden sporák, aby mohlo vařit více studentů. Do každé z kuchyní byl již přidán jeden pracovní stůl, mikrovlnná trouba a rychlovarná konvice.
Úklid (kromě mytí nádobí) v kuchyních provádějí pokojské několikrát denně. Po domluvě s hlavní hospodyní se bude úklid více kontrolovat, včetně čištění praček. Nicméně je třeba, aby základní úklid a mytí nádobí po sobě prováděli sami studenti, není možné, aby po každém pokojské uklízely.  

Praní prádla
V průběhu ledna dostaneme od správy budovy přiděleny dvě samostatné prádelny, kde budou k dispozici čtyři nové pračky se sušičkami a místo pro sušení prádla vybavené sušícím stojanem.


Kvalita úklidu
Ke kvalitě úklidu jsme obdrželi jak kladné, tak záporné ohlasy. Prosíme studenty, pokud jejich pokoj není řádně uklizen v den kdy uklizen má být, aby ihned kontaktovali ubytovacího referenta, který zjedná nápravu. 
Zároveň však studenty upozorňujeme, že není možné uklízet a stlát pokoje, kde jsou na postelích položeny osobní věci studentů (tablety, notebooky, šatstvo a pod.), kde je přestěhovaný nábytek tak, že není možný přístup k postelím, nebo kde studenti v době úklidu ještě spí v pokoji. Zároveň pro vyluxování a úklid podlah je nutné, aby z nich studenti měli odklizeny své věci, to platí i pro místa kde se utírá prach. Pokojské nemohou vaše věci uklízet do skříní, udržování pořádku na pokojích je na odpovědnosti studentů.  
Po dohodě s hlavní hospodyní bude častěji vynášen odpad z pokojů a bude zvýšena kontrola úklidu. Mimo dny úklidu je možné odpad nechat při odchodu na vyučování přede dveřmi pokoje (v uzavřeném obalu) a pokojské ho odnesou.

Kvalita pokojů, jejich vybavení a ledničky
Toto byl další velmi často zmiňovaný problém. V současné době začínají postupné rekonstrukce jednotlivých pokojů, jejich součástí by mělo být jak rekonstruování koupelen a WC, tak i vybavení novým nábytkem včetně větších ledniček. Nicméně vzhledem k počtu pokojů, není toto možné realizovat najednou a pokoje budou opravovány postupně.

Opravy na pokojích
Se správou budovy byl domluven pružnější systém provádění oprav, veškeré hlášené závady jsou ihned předávány údržbě objektu a měly by být dle náročnosti bezodkladně odstraňovány. Pokud tomu tak není, prosíme studenty, aby o tomto informovali ubytovacího referenta, aby mohl zjednat nápravu.

Používání vlastních spotřebičů na pokojích (rychlovarné konvice, vařiče, fritézy apod.)
Rádi bychom našim studentům vyšli vstříc, nicméně vzhledem k bezpečnosti a požárním předpisům pro budovu toto není možné povolit. Upozorňujeme, že používání spotřebičů na pokojích budeme trestat v souladu s ubytovacím řádem.

Možnost ubytování v jednolůžkových pokojích
Vzhledem k počtu studentů, kteří v Krystalu bydlí, nebylo toto z kapacitních důvodů od září možné. Studentům, kteří budou mít o ubytování v jednolůžkových pokojích zájem, toto umožníme, jakmile budeme mít pokoje volné. Informace je možné získat v ubytovací kanceláři (7. patro, místnost 722). Zároveň žádáme studenty, aby dbali pokynů ubytovacího referenta při sestehovávaní studentů, kteří si nechtějí platit za jednolůžkový pokoj a bydlí sami ve dvoulůžkovém pokoji.

Rušení nočního klidu
Prostory, kde jsou studenti ubytováni, jsou v noci několikrát kontrolovány, nicméně není možné předejít všem případům rušení nočního klidu. V případě, že takováto situace nastane, je třeba následující den nahlásit rušení nočního klidu ubytovacímu referentovi s číslem pokoje, kde k tomuto došlo. Samozřejmě vzhledem k počtu ubytovaných studentů, je nutné, aby ubytovaní byli sami k sobě ohleduplní a pořádek a klid v nočních hodinách dodržovali.

Wi-fi připojení k internetu
Toto bohužel není možné v objektu centrálně vyřešit, díky stavebním parametrům budovy. Do každého pokoje je zavedeno pevné internetové připojení. Studenti si mohou sami dokoupit wi-fi routery, které by jim měly v rámci jejich pokojů fungovat.  Internet je v ubytovacích prostorách poskytován zdarma a je třeba respektovat jeho parametry, které jsou nastaveny v rámci možností a pravidel Univerzity Karlovy. 
Pro používání wi-fi ve společenských místnostech je možné si vyzvednout login a heslo v kanceláři 722. 

Se stížnostmi, přáními, připomínkami atp. se studenti mohou nadále obracet na naše pracovníky v ubytovací části – kancelář 722 a služební místnost na 7. patře, na emailu ubytovani.krystal@ujop.cuni.cz nebo je  možno napsat zprávu a vhodit do schránky u kanceláře 722. Všemi podněty se zabýváme, bohužel ne vždy je možné vyhovět každému a řešení některých problémů není pouze v naší moci. 

Комментариев нет :

Отправить комментарий