10 дек. 2013 г.

Prezentace Ústavu východoevropských studií

Text a foto - PhDr. Zdena Malá, ředitelka

Ve čtvrtek 28.11. se přímo na Krystalu v učebně 181 konala prezentace Ústavu východoevropských studií Univerzity Karlovy. Za našimi studenty přišel ředitel ústavu PhDr. Marek Příhoda, Ph.D., zástupce ředitele a vedoucí semináře baltistiky Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. a PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D. z ukrajinistiky.


Společně představili studentům obory bakalářského a magisterského studia. Prvním je obor Východoevropská studia (bakalářské i navazující magisterské studium), který se specializuje na politický, kulturní a společenský vývoj zemí východní Evropy. Studenti tohoto oboru mohou kromě ruštiny a ukrajinštiny mohou studovat i jeden z balkánských jazyků – litevštinu nebo lotyštinu. Jsou to velmi exkluzivní obory, jen velmi málo lidí těmito jazyky mluví. 



Druhý obor je Ruský jazyka a literatura  (bakalářské studium), který je především lingvistický.
Přijímací zkoušky na oba obory jsou jen ústní. Je to pohovor nad seznamem přečtené literatury. Každý uchazeč dostane celkem tři otázky, jednu z obecné jazykovědy (např. Gramatické kategorie sloves.), jednu z dějin a současné společensko-politické situace východní Evropy (např. Sovětský vliv na dějiny střední Evropy po druhé světové válce) a jednu z literatur východní Evropy (Odraz epochy tání v ruské literatuře). 


Výhodou studia na tomto ústavu jsou možnosti studia v zahraničí, studenti nejčastěji vyjíždějí v rámci programu Erasmus. Ústav má podepsané smlouvy o spolupráci s univerzitami v Lotyšsku, v Litvě, v Polsku, ve Finsku, v Německu i jinde.

Studenti, kteří budou mít opravdový zájem na tomto ústavu studovat, mohou po dohodě s vedením střediska a vedením Ústavu východoevropských studií navštěvovat ve 2. semestru některý seminář nebo přednášku. Budou tak mít možnost seznámit se s prostředím Filozofické fakulty, se staršími kolegy a hlavně s vyučujícími. Tato zkušenost jim určitě pomůže při přijímacích zkouškách.

Letos studuje na Ústavu východoevropských studií v obou oborech v prvním ročníku pět našich absolventů.

Комментариев нет :

Отправить комментарий