7 мая 2013 г.

Do divadla!

Культурная жизнь наших студентов не прекращается даже в период тяжелой подготовки к экзаменам. Автор заметки Юлия Иванчевская на чешском языке рассказывает о посещении театра "Рококо". Студенты были на спектакле "Гадалка, убийства и ясновидцы", созданного по рассказам Карела Чапека. Как всегда, опубликованные тексты аутентичны, без какой-либо правки.

в тексте использованы фотографии из фотогалереи театра

Před několika týdny jsme se s mými spolužáky  domluvili, že brzy půjdeme  do divadla. Naposledy jsme spolu byli v divadle na konci listopadu, tehdy jsme se dívali na hru "Naši furianti". Tentokrát jsme vybírali  mezi dvěma představeními  a konečně jsme se rozhodli, že oslavíme první máj návštěvou divadla Rokoko, které se nachází na Václavském náměstí. Zaujal nás originální název představení, které, jak jsme se dozvěděli, bylo zpracováno  podle Čapkových "Povídek z jedné kapsy" a "Povídek z druhé kapsy", takže zahrnovalo několik jednotlivých povídek a jmenovalo se " Věštkyně, vraždy a jasnovidci".


Tuto středu jsme se se spolužáky a naší třídní učitelkou sešli  přímo v divadle a těšili jsme se na příjemné trávení dvou následujících hodin. Atmosféra hlediště vyhovovala našim očekáváním, sedadla byla velmi pohodlná a jeviště bylo dobře vidět  i z posledních řad. Jako obvykle po třetím zvonění hra začala a od samého jejího začátku, kdy se na scéně objevili herci, pochopila jsem, že bude to neobvyklá a dobrá hra, která, bez ohledu na režisérskou adaptaci, zachová zvláštní rysy stylu psaní Karla Čapka.


Všimli jsme si hezkých dekorací, které neodpoutávaly pozornost diváků od dějství, ale spolu s kostýmy herců pomáhaly si detailně představit tu dobu, v níž se odehrávaly Čapkovy příběhy. Příjemně mě překvapilo, že jsme opravdu rozuměli všemu. Ačkoliv se během představení objevovala některá neznámá slova, bez problému jsme chápali jejich význam v kontextu. Tak jsme se  stejně jako rodilí mluvčí smáli spoustě legračních momentů, kterých bylo vskutku hodně.


Tato návštěva divadla byla pro mě velice prospěšná, protože inspirovala mě, abych si přečetla povídky od Čapka. Až budu mít trochu více volného času,seznámím se s jeho literární tvorbou , plánuji to začít  knihou " Povídky z jedné kapsy". Domnívám se, že se  toto představení moc líbilo i mým spolužákům.Proto ho doporučuji všem, kdo si chce užít něco úsměvného,aspoň trochu zapomenout na své problémy a ocitnout se v magickém světě Čapkových hrdinů.


Комментариев нет :

Отправить комментарий