10 мая 2013 г.

Жатва открытий 2012


Не только культура, но и наука занимают свободное время студентов. О ежегодном семинаре "Жатва открытий", посвященном новинкам в астрофизике, на чешском языке пишет студентка Наталия Нудьга.

Jednou na hodině fyziky naše paní učitelka nám pověděla  o tom, že se na ČVUT bude brzy konat zajímavá přednáška, věnovaná objevům a vynálezům minulého 2012 roku, a navrhla nám, že, kdybychom tuto lekci chtěli navštívit, mohla by to zařídit. Takže ti, kdo o to měl zájem, byli ve stanovený čas na místě a už se těšili na přednášku.

Prezentace se nazývala „Žeň objevů 2012“ a vedl ji známý český astronom a astrofyzik Jiří Grygar. V první části přednášky pán Grygar povídal o planetách, resp. Merkuru, Venuši a Marsu, srovnával je mezi sebou a vyprávěl o údajích, jež se podařilo zjistit teprve v loňském roce. Dále přednášel o exoplanetách, hvězdách, černých veledírách a vzdálených galaxiích.

Fotografie roku 2012. Exploze na Slunci. 
Osobně pro mě se z té přednášky bylo zajímavě dozvědět, že Merkur a Venuše vznikly blíže ke Slunci, než jsou dnes, což je důsledkem ohřátí a odpaření z nich vody. Také mě zaujalo, že Merkur ve srovnání s ostatními planetami má velmi velké jádro, jež tvoří cca 80 % poloměru Merkura. Takže mě více zajímaly planety, neboť jsem o nich alespoň něco věděla, zatímco o exoplanetách a hvězdách nevím skoro nic, a ty odborné pojmy a názvy, jež patří k astrofyzice, jsou velice těžce pochopitelné. 

Avšak to byl skvělý zážitek, poněvadž jsme se pocítili pravými studenty a zjistili jsme, zda budeme mít na univerzitě problémy s porozuměním. Možná budeme mít nějaké potíže kvůli jazyků, ale budou to maličkosti ve srovnání s tým učivem, které budeme muset ovládnout.

Комментариев нет :

Отправить комментарий