8 дек. 2012 г.

Přijímací zkoušky na vysokou školu


Autorka ředitelka SJOP Praha-Krystal PhDr.Zdena Malá

Nejdůležitější je vybrat si správnou vysokou školu, katedru, fakultu a obor, takový, který vás  zajímá, ale  současně  i takový, na který má šanci se dostat.

Je potřeba si najít informace na webech vysokých škol nebo v Učitelských novinách, jaké jsou požadavky k přijímacím zkouškám a jaké jsou loňské statistiky počtu uchazečů a přijatých studentů.

Je nutné podat více přihlášek, některé tak zvaně na jistotu – na obor, který není prioritou, ale je šance se na něj dostat.

Studenti uměleckých oborů podávali přihlášky už teď, přijímací zkoušky budou dělat v lednu.
Na „normální“  vysoké školy se podávají přihlášky  až do konce února, někde i března. Některé přihlášky se podávají jen elektronicky, na některé školy je nutné přihlášku vytisknout  a poslat doporučeně poštou. Student může podat neomezené množství přihlášek, ale za každou platí, zpravidla 500,- korun. S přihláškami vám budou pomáhat vaši třídní v rámci třídnických hodin a konzultací, dále je možné požádat o pomoc paní Julii a paní Oxanu. S první přihláškou vám pomohou, ty další už byste měli umět vyplnit sami.

Při podávání přihlášek si zjistěte, kdy se budou konat přijímací zkoušky, abyste je vůbec stihli absolvovat. Školy pak jako omluvu uznávají jen neschopenku od lékaře. To, že chcete dělat přijímačky i jinde, školy zajímat nebude a jiný termín vám nedají.

Na některé školy je nutné udělat tzv. SCIO testy, na ty se už někteří z vás připravují. Termínů testů je několik, první jsou už 8.12., platí nejlepší pokus.

Na některé vysoké školy stačí výborné umístění ve scio testech, pro jiné je to jen tak zvané první kolo. Nejlepší studenti jsou jen připuštěni do dalšího kola, kde dělají odborné testy   (např. mezinárodní studia na FSV). Podobně je to na jiných školách. Někde je přijímací řízní jednokolové (jen jeden specializovaný test), jinde dvoukolové – nejlepší studenti z prvního kola postoupí do druhého, kdy skládají odborný test nebo mají ústní pohovor s komisí.

Musíte si ověřit, jak přesně to je u vašeho vysněného oboru. Většinou můžete na stránkách školy najít i vzorový test z minulých let.

Dále existuje termín druhé kolo přijímacího řízení. Školy, které nemají dost studentů v některých oborech, vypisují ještě druhé kolo přijímaček, většinou v srpnu.

Dále jsou tady vysoké školy, které berou bez přijímacích zkoušek, např. hodně oborů na ČVUT nebo na Technické univerzitě Liberec (dokonce obor textilní marketing). Tam je ale jisté, že selekce bude provedena během zkoušek v prvním a druhém ročníku, třetina až polovina studentů nezvládne zkoušku z matematiky nebo fyziky a je vyhozena. Naopak, u oborů s náročným přijímacím řízením, je jen malé procento studentů, kteří školu musí opustit.

Student je po přihlášení zaevidován studijním oddělením příslušné fakulty a v průběhu května dostane pozvánku na přijímací zkoušky. Po nich je nějaký čas na zpracování výsledků a přijde Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu. Pokud vám přijde zpráva, že jste přijímací zkoušky udělali, ale pro velké množství uchazečů nebyli přijati, nezoufejte. Můžete podat odvolání (na konci druhého semestru se budete v hodinách češtiny učit, jak takové odvolání vypadá, budete ho totiž psát až po skončení studia u nás a v tu chvíli už budete muset vše vyřizovat samostatně). Je totiž skoro jisté, že ne všichni uchazeči, kteří byli lepší než vy a byli přijati, budou taky na danou školu chtít nastoupit. Pokud se tedy pohybujete těsně pod limitem přijímaných, určitě odvolání napište.

Pokud dostanete informaci, že jste přijati ke studiu vznikne vám právo na zápis do studia. Zapišete se ve lhůtě stanovené vysokou školou. 

S rozhodnutím o přijetí půjdete  žádat na oddělení pobytu cizinců  MV ČR o prodloužení pobytu na další školní rok. 

Když vše úspěšně proběhlo, stanete se studenty vysoké školy. V září se půjdete na svou školu zapsat, dostanete index, do kterého se zapisují zápočty a zkoušky a vyberete si předměty, které budete studovat v prbním ročníku. To všechno už budete dělat samostatně, bez podpory třídní učitelky, paní Julie nebo paní Oxany, protože na Krystalu bude v tu dobu nová skupina vyděšených nováčků, která bude potřebovat jejich pozornost.

Комментариев нет :

Отправить комментарий