27 нояб. 2012 г.

Подготовительные курсы по специальности «Психология» на Философском факультете Карлова университета

источник: Кафедра психологии философского факультета 


Cílem kurzu je předložit zájemcům vybrané poznatky z psychologie, které pomohou uchazečům ujasnit motivaci ke studiu oboru psychologie, upevnit zájem o obor a především umožnit důkladnou přípravu k přijímací zkoušce z psychologie.

Obsah kurzu směřuje k podrobnému obeznámení frekventanta s charakterem studijní přípravy k oběma částem přijímací zkoušky na obor psychologie. Hlavní část tvoří prezentace vybraných poznatků z psychologie. Představí člověka, osobnost s jejími znaky obecnými, skupinovými (typologickými) i individuálními (jedinečnými), osobnost, která je ve svém prožívání a chování determinována biologicky i psychosociálně – vztahem ke druhým lidem, k sociálním skupinám, kultuře, politice, historii. Psychologii zajímá osobnost v jejím vývoji a ve vzájemné interakci s prostředím, v jejích projevech příznivých i nepříznivých, v jejím zdraví i patologii.

Rozsah kurzu: 40 vyučovacích hodin
Časové rozvržení: leden – duben 2013, dvakrát měsíčně, vždy v sobotu 5 vyučovacích hod.
Cena: 4560,- (včetně 20% DPH)

Přihláška Přihlášku naleznete zde. Kapacita kurzu je omezena, přihlíží se ke dni podání přihlášky.

Pozvánka s termíny konání kurzu a přehledem témat, dále pokyny k úhradě kurzovného budou poslány na Vámi uvedený email v přihlášce.

Obsahová garance: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.; PhDr. Václav Mertin
Organizační zabezpečení: Radka Hradcová, tel.221619667, radka.hradcova@ff.cuni.cz

Комментариев нет :

Отправить комментарий